Politica de Confidentialitate

SC Davis Magazin SRL-D., în calitate de autor, proprietar, administrator al www.mamawear.ro, respectă caracterul privat şi securitatea prelucrării datelor cu caracter personal ale fiecărei persoane care vizitează acest site în vederea efectuării de rezervări on-line.

În conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date şi ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private, Davis Magazin SRL-D. are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate mai jos, datele personale pe care ni le furnizaţi despre dumneavoastră, un membru al familiei dumneavoastră ori o altă persoană.

Davis Magazin SRL-D. se obligă să păstreze confidenţialitatea datelor personale furnizate de dumneavoastră prin intermediul site-ului www.mamawear.ro, prin efectuarea de comenzi sau prin completarea formularului de inscriere la Newsletter, asa cum prevăd dispoziţiile Legii 677/2001 cu modificările ulterioare privind protecţia datelor personale.

În conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 677/2001, persoanele înregistrate, în calitate de persoane vizate, au următoarele drepturi:

  • dreptul la informare (art.12)
  • dreptul de acces la date cu caracter personal (art.13);
  • dreptul de intervenţie asupra datelor cu caracter personal (art.14);
  • dreptul de opoziţie (art.15);
  • dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale (art.17);
  • dreptul de a se adresa justiţiei (art.18).

Orice informaţie furnizată de dumneavoastră va fi considerată şi va reprezenta consimţământul dumneavoastră expres ca datele dumneavoastră personale să fie folosite de Davis Magazin SRL-D. în conformitate cu scopurile menţionate mai jos.

Dacă nu doriţi ca datele dumneavoastră să fie colectate vă rugăm să nu ni le furnizaţi.

Dacă doriţi ca datele dumneavoastră personale să fie actualizate sau scoase din baza de date, ne puteţi notifica oricând acest lucru la următoarea adresă: [email protected]

Scopul colectării datelor

Atunci când ne furnizaţi datele cu caracter personal, Davis Magazin SRL-D. le poate utiliza în următoarele scopuri declarate, dacă nu se specifica în alt fel:

  • pentru a ne asigura că pagina de web este relevantă pentru nevoile dumneavoastră;
  • pentru a vă confirma produsele pe care le-aţi achiziţionat în sistem on-line şi a vă furniza informaţii suplimentare cu privire la aceste;
  • înscrierea la Newsletter;
  • transmiterii de oferte, mesaje publicitare şi de marketing;

 

Davis Magazin SRL-D poate dezvălui datele cu caracter personal către terţi dacă acest lucru este cerut de lege sau în cazurile de bună-credinţă în care aceste acţiuni sunt necesare pentru conformarea la dispoziţiile legale; protejarea şi apărarea drepturilor de proprietate ale Davis Magazin SRL-D şi ale site-ului www.mamawear.ro; acţionarea în circumstanţe de urgenţă pentru protejarea siguranţei personale a angajaţilor, utilizatorilor de produse sau servicii.

Atunci când Davis Magazin SRL-D este solicitat să furnizeze date cu caracter personal sau nu se permite acest lucru, vor fi dezvăluite doar acele date necesare îndeplinirii stricte a obiectului solicitării.

 

Pentru orice alta informatie legata de politica noastra de confidentialitate va rugam sa ne contactati la adresa de email: [email protected]